Skógarkolefnisreiknir

Skógarkolefnisreiknir er forrit sem aðstoðar við að meta gróflega mögulega kolefnisbindingu nýskógræktar að teknu tilliti til staðsetningar á Íslandi. Hægt er að velja á milli þriggja landgerða og fimm trjátegunda sem allar eiga það sammerkt að vera helstu trjátegundir í skógrækt og eiga margra áratuga ræktunarsögu á Íslandi. Matið byggir á þúsundum skógmælinga sem gerðar hafa verið á þessum trjátegundum á síðustu 20 árum um allt land. Binding, að frádreginni losun, er áætluð frá gróðursetningu fram til 50 ára aldurs. Ekki er gert ráð fyrir hefðbundnum grisjunum á þessum tíma. Fyrir utan að geta valið trjátegund og landgerð þarf að ákveða á sumum svæðum á landinu hvort landið sé að jafnaði skjólgott eða ekki. Fjallað er nánar um skjólfar í sérstökum kafla. Auk þess þarf að velja hvort borinn verður köfnunarefnisáburður á gróðursetninguna eða ekki. Þetta þarf að gera því köfnunarefnisáburðargjöf leiðir til losunar á hláturgasi (N2O) sem er mjög öflug gróðurhúsalofttegund. Gert er ráð fyrir 15 g af N á hverja plöntu við gróðursetningu og dreifingu á 80 kg á ha fimm árum eftir gróðursetningu.

Athugið!: Skógarkolefnisreiknirinn er einungis ætlaður til að gefa vísbendingar um vænta kolefnisbindingu nýskógræktar. Ef ganga á lengra og fara út í einhverskonar áætlanagerð þarf að leita til skógfræðinga sem hafa reynslu af áætlanagerð í skógrækt helst á viðkomandi svæði. Skógarþjónustusvið Skógræktarinnar og nokkur skógræktarfélög bjóða upp á slíka þjónustu. Hvorki Skógræktin né höfundar Skógarkolefnisreiknisins geta ábyrgst að vænt binding gangi að fullu eftir á völdu svæði þar sem ekki er tekið tillit til allra þeirra þátta sem áhrif hafa á þrif, vöxt og kolefnisbindingu trjágróðurs.

Smelltu á myndina til að fara í kolefnisreikninn